2018-08-20 Japan – Tag 19 Enoshima & Strandausflug